Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ


Go to content


Καλώς ήλθατε στην διαδικτυακή έκδοση του ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου των ΑΣΚΙ.

 

 

Η ψηφιακή αποτύπωση σειρών φωτογραφιών από το φωτογραφικό αρχείο των ΑΣΚΙ και τις επιμέρους συλλογές που το απαρτίζουν, αποτελεί τον τελευταίο χρόνο μια από τις βασικές προτεραιότητές μας, καθώς η φωτογραφία πληροί τους όρους σημαντικής τεκμηριωτικής πηγής.

Περισσότερες από 10.000 πρωτότυπες φωτογραφίες συγκροτούν σήμερα το φωτογραφικό αρχείο των ΑΣΚΙ, εικονογραφώντας την ελληνική κοινωνική και πολιτική Ιστορία του 20ού αιώνα. Πρώτο βήμα για την πλήρη ψηφιακή αποτύπωσή του αποτελεί η παρούσα διαδικυακή έκδοση. Περιλαμβάνει 3.000 περίπου φωτογραφίες που εστιάζουν σε τρείς ιστορικές περιόδους: α) στη δεκαετία του 1940-1950, β) στις μετεμφυλιακές πραγματικότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των χρόνων 1950-1967 και γ) στην περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας και του αντιδικτατορικό αγώνα, 1967-1974.

Στο ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο έχουν ενσωματωθεί οι φωτογραφικές συλλογές που πλαισίωσαν τα δύο μεγάλα προγράμματα που εκπονήθηκαν από τα ΑΣΚΙ για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και τα οποία είναι διαθέσιμα σε αντίστοιχες θέσεις στον διαδικτυακό τους τόπο. Έχουν επίσης ενσωματωθεί φωτογραφίες από προσωπικές συλλογές και ατομικές δωρεές που έχουν κατατεθεί στα ΑΣΚΙ σε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας τους.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.

 


Infolib LibSolution |

Back to content | Back to main menu