Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ


Go to content

Αναζήτηση όρων

Ειδική Αναζήτηση

Χρησιμοποιώντας την ειδική αναζήτηση όρων μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις, τμήματα λέξεων ή φράσεις που μπορεί να περιέχονται στα πεδία της βάσης δεδομένων που εσείς προσδιορίζετε.Τίτλος
 
Συντάκτης
Χρονολογία
 
 Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.

 


Infolib LibSolution |

Back to content | Back to main menu