Αναζήτηση τεκμηρίων
Γενική αναζήτηση
Αρχειακό Ξεφύλλισμα
 

Αναζήτηση ψηφιοποιημένων τεκμηρίων

Το υποσύστημα διαδικτυακής αναζήτησης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων σας επιτρέπει την αναζήτηση και προβολή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων καθώς και των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του φορέα.

Η πρόσβαση στα τεκμήρια μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους αναζήτησης:

  • Γενική Αναζήτηση : Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις ή λέξεις που περιέχονται στις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμες στο διαδύκτιο για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια.
  • Ειδική αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετει φράσεις ή λέξεις που περιέχονται στις κατηγορίες πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμες στο διαδύκτιο για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια
  • Αρχειακό ξεφύλλισμα: Μπορείτε να περιηγηθείτε σειριακά στα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις αρχειακές συλλογές του φορέα, επιλέγοντας ένα από τα αρχεία του που είναι διαθέσιμα στο διαδύκτιο.