Γενική Αναζήτηση
Αναζήτηση (2) όρων
Θεματική Αναζήτηση
 

Γενική αναζήτηση (1) όρου

Χρησιμοποιώντας την Γενική αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε μία λέξη, ένα τμήμα λέξης ή μία φράση που μπορεί να περιέχεται σε οποιαδήποτε ομάδα πληροφοριών που έχει καταχωρηθεί για τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.