Ειδική Αναζήτηση
Αναζήτηση Προσώπων
Θεματική Αναζήτηση
 

Πολλαπλή αναζήτηση όρων

Χρησιμοποιώντας την Πολλαπλή αναζήτηση όρων μπορείτε να αναζητήσετε τεκμήρια που περιέχουν τις φράσεις ή λέξεις στις αντίστοιχες ομάδες πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί για τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, για τις ομάδες πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ευρετήρια, μπορείτε να επιλέξετε τους όρους αναζήτησης από τα αντίστοιχα ευρετήρια, χρησιμοποιώντας το κουμπί "Λίστα" που υπάρχει δίπλα από τις ομάδες αυτές.

Τίτλος
 
Tεύχος
 
Tίτλος Εφημερίδας - Περιοδικού
Xρόνος Έκδοσης
Παραγωγός
   

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των τεκμηρίων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης είναι ανάλογος με τον αριθμό των τεκμηρίων που θα βρεθούν.