Καλώς ήλθατε στον κόμβο του έργου της ταξινόμησης, καταλογογράφησης και ψηφιοποίησης τεκμηρίων των αρχείων των Μιχάλη και Λεωνίδα Κύρκου.


Αφιερωμένος σε δυο εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής του 20ού αιώνα, πατέρα και γιό, ο κόμβος αυτός επιχειρεί να αποτυπώσει στιγμές από την πολιτική παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναρτηθεί αντιπροσωπευτικά αρχειακά και φωτογραφικά τεκμήρια σε ψηφιακή μορφή, τα όποια περιέχονται στα αρχεία τους που φυλάσσονται στα ΑΣΚΙ, αναλυτικοί κατάλογοι του περιεχομένου των δύο αρχείων και βιογραφικά σημειώματα των Μιχάλη και Λεωνίδα Κύρκου.

Το αρχείο του Μιχάλη Κύρκου αποτελείται από 17 ταξινομικά κουτιά και καλύπτει τη χρονική περίοδο 1912–1967. Το περιεχόμενο του αρχείου αντανακλά την διαδρομή του δημιουργού στο χώρο της πολιτικής και της μάχιμης δημοσιογραφίας, αλλά και την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Η περίοδος των σπουδών του, η ενασχόλησή του με την πολιτική που επικεντρώνεται στον Μεσοπολέμο με την αποκατάσταση των προσφύγων, η εκτόπισή του κατά την Δικτατορία του Μεταξά, όπως και η συμμετοχή του στον πολιτικό συνασπισμό του ΕΑΜ στην άμεση μεταπολεμική περίοδο και η κράτησή του στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αποτελούν σταθμούς στην πολιτική του σταδιοδρομία αλλά και στην προσωπική του ζωή, που αποτυπώνονται με ευκρίνεια στα αρχείο του.

Το αρχείο του Λεωνίδα Κύρκου αποτελείται από 67 ταξινομικά κουτιά, καλύπτει τα χρόνια 1948-2005 και αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή για τη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Περιλαμβάνει τεκμήρια της πολιτικής δράσης του δημιουργού του στις γραμμές της Αριστεράς, από τη δίκη και καταδίκη του σε θάνατο στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, μέσα από την ΕΔΑ τις δεκαετίες '50 και '60 και στη συνέχεια, την περίοδο της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης με το ΚΚΕ εσωτερικού, την Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ.) και, τέλος, τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Το αρχείο καλύπτει, επίσης, την κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα του Λεωνίδα Κύρκου μετά την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και με την αξιοποίηση ίδιων μέσων.