Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ


Go to content

Οδηγίες Αναζήτησης

Οδηγίες ΑναζήτησηςΤο υποσύστημα διαδικτυακής αναζήτησης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων επιτρέπει την αναζήτηση και προβολή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων καθώς και των πληροφοριών που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα.

Η πρόσβαση στα τεκμήρια μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους αναζήτησης:

  • Γενική Αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις ή λέξεις που περιέχονται στις πληροφορίες για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ενός ή δύο όρων.
  • Ειδική αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις ή λέξεις που περιέχονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες πληροφοριών για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια που έχουν καταχωρισθεί και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστούν αναζητήσεις από δύο πεδία κειμένου και τέσσερα πεδία λιστών (καθορισμένων όρων). Ο λογικός τελεστής που συνδέει τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης είναι το ΚΑΙ.
  • Αρχειακό ξεφύλλισμα: Μπορείτε να πλοηγηθείτε σειριακά στα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις αρχειακές συλλογές του φορέα, επιλέγοντας ένα από τα αρχεία του που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον τρόπο ταξινόμησης του αρχείου.

Ειδικές οδηγίες για τις λίστες

Οι λίστες έχουν ταξινομηθεί και χωριστεί αλφαβητικά. Στην ελληνική έκδοση το ελληνικό αλφάβητο προηγείται του λατινικού. Επιλέγετε από τη λίστα των γραμμάτων το αρχικό γράμμα της λέξης ή φράσης που θέλετε να αναζητήσετε, εντοπίζετε τη λέξη ή φράση στον κατάλογο, και με διπλό κλικ εισάγετε τον όρο στη φόρμα αναζήτησης.


Πρόσβαση στο τεκμήριο

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι ένας κατάλογος τίτλων τεκμηρίων και το εικονίδιο της πρώτης σελίδας του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Με την επιλογή του εικονιδίου εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του τεκμηρίου στο μέγεθος της οθόνης. Με την επιλογή του τίτλου του τεκμηρίου εμφανίζεται η φόρμα με την ταυτότητα και την περιγραφή του περιεχομένου του τεκμηρίου.

Κάτω από την περιγραφή εμφανίζονται τα εικονίδια του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Με την επιλογή του εικονιδίου εμφανίζεται μπροστά από τη φόρμα η ψηφιακή αναπαράσταση της σελίδας του τεκμηρίου. Μπορείτε να σύρετε την εικόνα αυτή στην οθόνη για να μην εμποδίζεται η ανάγνωση της φόρμας, μπορείτε να μεγεθύνετε και να μικρύνετε την εικόνα και σε περίπτωση πολυσέλιδων τεκμηρίων να πλοηγηθείτε με βέλη στην προηγούμενη, την επόμενη, την πρώτη και την τελευταία σελίδα.


Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

© Η ψηφιακή έκδοση των αρχειακών συλλογών των ΑΣΚΙ προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η χρήση επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση και εκτύπωση υλικού καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση του.
Infolib LibSolution |